Udviklingsarbejdet udføres faseopdeltSPEKTRE´s ® kernekompetence er designbaseret produktudvikling.

Udviklingsarbejdet udføres faseopdelt (jvf. illustration til venstre) på baggrund af projektbeskrivelse og budget, som udarbejdes indledningsvis af SPEKTRE ®. Samarbejdet kan på den måde evalueres løbende og forløbet kan tilrettes, hvis det er formålstjenligt.

Samarbejdsformen er afslappet og dialogbaseret. Det forventes, at kunden (som vi) investerer tid og ejerskab i projektet, så vi i fællesskab sikrer fremdrift i processen og erfaringsgrundlaget bliver brugt konstruktivt.

Omdrejningspunkt er altid “brugerdrevet innovation” som egentlig blot er fine ord for, at tingene vokser ud af deres brugssituation og skal tilpasses de mennesker, der skal bruge dem.
Et udviklingsforløb hos SPEKTRE ® tager derfor (i de analytiske faser) bl.a. udgangspunkt i en kortlægning af brugergruppen. Den primære bruger er måske slutbrugeren, men sekundære/perifære brugere som serviceteknikkeren, rengøringspersonale etc. er lige så vigtige at få defineret.
Ligeledes er konteksten – miljøet hvori produktet indgår fra vugge til grav (eller vugge til vugge) – utrolig vigtig. Skal produktet hærværkssikres? Er det i forbindelse med fødevarer? Er der logistiske krav i forhold til fragt og lager? etc.

Et andet fokusområde er at tilføre produkterne noget merværdi for brugeren. Det er tit “gratis” at tænke smartere løsninger ind i et produkt, men ofte kan det være disse forhold, der differentierer produktet fra konkurrenternes og dermed giver produktet markedsfordele.
Det gælder helt simpelt om at få produktet flyttet fra det konkurrenceprægede marked – over til det rolige marked, hvor produktet er “first mover”.